Croeso i Arian Finance Cyfyngedig lle mae gwasanaeth personol bob tro.

Gyda dros 20 mlynedd o brofiad yn y farchnad mae Arian Finance yn cynnig hurbwrcas a phrydlesu i fusnesau bach, ysgolion a cholegau yn Ne Cymru a’r cyffiniau am wahanol asedau a restir yma.

Nod y cwmni yw delio gyda ein cwsmeriaid yn uniongyrchol a chynnig gwasanaeth personol sydd yn briodol i’w angenion.

Awdurdodir a Rheolir Arian Finance Cynfyngedig gan Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) ac yn aelod o BVRLA.

Asedau nodweddiadol a ariannir:

 • Ceir
  Coetsis a bysiau
  Bysiau mini
  Cerbydau masnachol
  Offer argraffu
  Offer peirianneg a chynhyrchu
  Bysiau mini
  Cerbydau hygyrch i gadeiriau olwyn

             

FRN 735280